h   Bridge divers / Bridge uitkomsttabel

Uitkomsttabel 1e 3e 5e

Aantal   Combinatie   Sans   Kleur  
6A H V x x xAA1aaaa
5A H V x xHA2baab
4A H V xHH3bbba
5A H B T xAA4abac
4A H B 10HH5bcbb
7A H B x x x xAA6acad
6A H B x x xAA7adae
5A H B x xH of 5e13A8bdaf
4A H B xHH9bebc
6A H 10 9 x x10A10eaah
5A H 10 9 xH of 1013A11bfai
5A H 10 x x10 of 5e13A12eaaj
4A H 10 xHH13bgbc
6A H x x x x5eA14haak
5A H x x x5e13A15hbal
4A H x x3eH16gabd
3A H xH7H17bhbe
5A V B x xBA18daam
4A V B xBA19dban
5A V 10 9 x1012A20ecao
5A V 10 x x1012A21edap
4A V 10 x109A22efaq
6A V x x x x5eA23hbas
5A V x x x5eA24hcat
4A V x x3e9A25gaau
3A V xV6A26caav
5A B 10 9 x10A27egaw
5A B 10 8 x10A28ehax
5A B 10 x x10A29eiay
4A B 10 x10A930ejaz
3A B xB6A31dcaza
5A 10 9 8 x9A32faazb
5A 10 9 7 x9A33fbazc
5A 10 9 x x9A34fcazd
4A 10 9 x9A935fdaze
3A 10 x3e5A36gbazf
3A x x3e5A37gcazg
5H V B 10 xHH38biba
5H V B 9 xHH39bjbb
5H V B x xH of 5e10H40bkbc
4H V B xHH41blbd
5H V 10 9 xHH42bmbe
5H V 10 x xH of 5e10H43bnbf
4H V 10 xHH44bobg
6H V 9 x x xH of 5eH45bpbh
5H V 9 x x5eH46hdbi
6H V x x x x5eH47hebj
5H V x x x5eH48hfbk
4H V x x3eH49gdbl
3H V xHH50bpbm
5H B 10 9 x10111051ekea
5H B 10 8 x101052eleb
5H B 10 x x101053emec
4H B 10 x101054ened
4H B x x3e3e55gega
3
H B x  
3e3e356gfgb
5H 10 9 8 x9957fdfa
5H 10 9 7 x9958fefb
5H 10 9 x x5e959hgfc
4H 10 x x3e3e60ghgc
3H 10 x3e3e61gigd
5H x x x x5e5e62hg0ha0
4H x x x3e3e63gigf
3H x x3e3e64gjgh
5V B 10 9 xVV65cbca
5V B 10 8 xVV66cccb
5V B 10 x xV of 5e10V67cdcc
4V B 10 xVV68cecd
5V B 9 8 xVV69cfce
5V B 9 x x5eV70hhcf
4V B 9 xVV71chcg
5V B x x x5eV72hich
4V B x x3e3e873gkgh
3V B xVV74cjci
5V 10 9 8 x9975fffd
5V 10 9 7 x9976fgfe
5V 10 9 x x5e977hg1ff
4V 10 9 x9978fifg
4V 10 x x3e3e79glgi
3V 10 x3e3e80gmgk
5V x x x x5e5e81hi0ha1
4V x x x3e3e82gngl
3V x x3e3e83gogm
5B 10 9 8 xBB84dcda
5B 10 9 7 xBB85dddb
5B 10 9 x xB of 5e10B86dedc
4B 10 9 xBB87dfdd
5B 10 8 x x5eB88hi1de
5B 10 8 7 xBB89dhdf
4B 10 8 xBB90didg
4B 10 x x3e3e91gmgn
3B 10 xBB92djdh
3B 10 x (Troef)3e493xxgo
5B x x x x3e3e94gogp
4B x x x3e3e95gpgq
3B x x3e3e96gqgr
510 9 8 7 x101097enef
510 9 8 6 x101098eoeg
510 9 8 x x5e1099hkeh
410 9 8 x1010100epei
510 9 7 6 x1010101eqej
510 9 7 x x5e10102hqek
410 9 7 x1010103eyel
410 9 x x3e3e104grgs
310 9 x1010105ezem
4
10 x x x  
3e3e106gsgt
3
10 x x  
3e3e107gtgu
49 8 7 x of slechter3e3e108gugv
39 8 7 of slechter3e3e 1109gvgv
3Troef 3 kleintjes2e2110xxfz
2Elke niet troef doubleton1e113fjzz
2Troef Aas elke kaart A111ycazh
2Troef Elke honneur sequentie1e112ydfy
2Troef Elke andere doubleton2e114yafya

1. Eventueel de hoogste (de negen is dan nog de top van een serie)
2. Gevolgd door de laagste kaart beloofd een driekaart troef = troefecho
3. Soms is de boer beter vanwege een blokkade
4. Anticiperend op V of H sec bij partner
5. De aas als partner geen zij-entree heeft
6. In sommige gevallen is de aas beter
7. Tegen sans vraagt de aas om deblokkade en anders distributie
8. De vrouw is in sommige gevallen beter
9. Een start van deze combinatie is over het algemeen niet aan te bevelen
10. Start de 5e om de hele kleur te ontwikkelen, een start met de hoogste is veiliger
11. Soms is de heer beter
12. De vrouw als je de heer in dummy verwacht
13. Met een zekere zij-entree is de heer beter

ruler

Over de tabel

◼   Je kunt de tabel sorteren op alle kolommen.

•   Uitgangspunt tegen sans a tout vraagt de start van een aas om deblokkade en anders distributie.
Start partner de aas dan gooi je met V52 de vrouw onder.
Met 752 speel je de 2 als dat oneven aangeeft.

•   Hier is ervoor gekozen om 987 niet meer als een serie te zien, maar je zou die grens ook bij de acht kunnen leggen.

•   Van een aantal combinaties is starten onaantrekkelijk (tenzij door partner geboden) te weten:
 • AV AVx AVxx
 • HB HBxx Hx Hxx Hxxx
 • x Vxx Vxxx
 • Bxx Bxxx
 • Tx Txxx

ruler

Uitkomen

  De combinatie van de uitkomsttabel en 1e3e5e maakt veel duidelijk:

Tegenstanders bieden 1SA - 3SA partner start   s 10.
In dummy verschijnt   s 9 3
Jij hebt   s V 8 2
Als de tien de hoogste van een doubleton was dan zou de leider zes schoppens hebben dan had die wel schoppen geboden.
Nu het ook niet van een T9 serie is heeft partner twee kaarten boven de tien.
Bij 1e3e5e moet je als partner de vijfde gestart is de regel van tien gebruiken en als hij de derde gestart is de regel van twaalf.
ezelsbrug: 10 + 5 = 15 en 12 + 3 = 15.
Hier gebruiken we de regel van twaalf partner kan niet de vijfde gestart zijn dan had hij AHVBT moeten hebben!
Met de regel van twaalf komen we erachter dat 12-10 de leider dummy en jij samen twee kaarten boven de tien hebben: dus je speelt de vrouw.

Het is verstandig om 1e3e5e strict te spelen: dus met H 9 8 2 niet met de 2 starten omdat de 8 een slag kan kosten.
De ene keer dat het een slag kost weegt niet op tegen de misverstanden die ontstaan door het starten met de vierde.

  De regel kan ook gebruikt worden om een singleton op te sporen:

A 10 8 7 4
start 5H 9 3 2
V B 6

De start is de 5 de leider speelt klein uit de dummy jij speelt de heer en de leider de 6.
De regel van tien gaat niet op dan zouden er 10-6 is 4 kaarten erboven zijn en je ziet er na de 1e slag al 7.
De regel van 12 kan nog net maar van VB5 start je de V dus partner is gestart met de 1e.
Dat kan geen doubleton meer zijn je ziet immers alle lagere kaarten!

  Je kunt je starts nog verbeteren door Russinov tegen troef te spelen

Bij Russinov start je:
Van aanliggende honneurs de 2e als je drie of meer kaarten in de kleur hebt:
 • H V B x (x)
 • H V x (x)
 • V B 10 x (x)
 • V B x (x)
 • B 10 9 x (x)
 • B 10 x (x)
 • 10 9 8 x (x)
 • 10 9 x (x)
De eerste als je twee kaarten in de kleur hebt:
 • H V
 • H x
 • V B
 • V x
 • B 10
 • B x
 • 10 9
 • 10 x
Of je singleton:
 • H
 • V
 • B
 • 10
De start van een honneur belooft dan de kaart erboven, de hoogste van een doubleton of een singeton.
Daardoor kun je Ace attitude King count spelen.
Oftewel op een aas speel je een aan / af signaal.
En op een heer geef je je distributie aan.
 En komt de vrouw derde of langer in dummy dan geef je ook op een aas distributie.
Doordat je Russinov speelt is de start met een heer vrijwel altijd van aas-heer, immers je start niet zo gauw met Hx of heer sec.

  Als je een serie hebt in een door tegenstander geboden kleur moet je met de 5e starten:

B 10 9 x x
V B 10 x x
H B 10 x x
A B 10 x x

Dit is omdat partner een nuttige kaart kan hebben, de kleur kan blokkeren, of dat de leider de situatie verkeerd inschat.
Als de kleur bijvoorbeeld zo ligt:

V 3
B 10 9 5 2K 7
A 8 6 4

De leider zal de vrouw spelen!


A 8 7 3
B 10 9 5 2V
H 6 4

Als je de boer start, speelt de leider de 3 uit dummy en neemt met de heer en maakt 3 slagen i.p.v. twee!

Over het algemeen moet je tegen deelscores passiever starten.


Meer over uitkomen