h   Kansen / Kleur verdeling

Conditionele waarschijnlijkheid van kleurverdeling

Bekende kaarten: totaal aantal kaarten in compleet bekende kleur of pseudo-kleur.
Pseudo kleur is een kleur waarvan je meent (op grond van deductie) te weten hoe die zit.

 
    

Op deze pagina vindt u de kans op een bepaald zitsel.
U kunt die kans berekenen aan de hand van het aantal kaarten dat uw partij in een kleur bezit.
A priori kansen vindt u door bekende kaarten van west en oost op 0 te zetten en het aantal ontbrekende kaarten eveneens op 0 te zetten.