h   Kansen / Kleur verdeling

Conditionele waarschijnlijkheid van kleurverdeling

Bekende kaarten: totaal aantal kaarten in compleet bekende kleur of pseudo-kleur plus het aantal bekende kaarten in de kritieke kleur.
Pseudo kleur is een kleur waarvan je meent (op grond van deductie) te weten hoe die zit.
De kritieke kleur is de actuele kleur.

 
    

Op deze pagina vindt u de kans op een bepaald zitsel.
U kunt die kans berekenen aan de hand van het aantal kaarten dat uw partij in een kleur bezit.
A priori kansen vindt u door bekende kaarten van west en oost op 0 te zetten.
Stel west heeft een zwakke twee in schoppen geopend hetgeen een zeskaart belooft en u kan zien dat oost dan twee schoppens moet hebben, dan is dit een bekende kleur hiervan is complete verdeling is bekend.
Dan heeft west op dit moment 13 - 6 = 7 vrije plaatsen voor andere kleuren en oost heeft 13 - 2 = 11 vrije plaatsen voor andere kleuren.
U zit in vier harten en mist er vijf.
Als u nu een harten (de kritieke kleur) speelt en west bekent, dan wijzigt de situatie west heeft nu 6 schoppens plus 1 harten dus 7 bekende kaarten hij heeft nu 13-7 = 6 vrije plaatsen.
Tegen oost nog steeds 11.
Het is duidelijk dat oost meer ruimte heeft voor de resterende hartens dan west en dat zie je terug in de percentages.
U mag alleen de bekende en de kritieke kleur tellen mocht west onder weg een ruiten afgegooid hebben dat doet er niet toe hij moest immers een kaart weggooien en de ruitenverdeling is niet compleet bekend.