h   Bridge conventies / Niemijer deel 1
De Niemeijer conventie - deel 1 - Antwoorden op 2 sans
De Niemeijer conventie speel je na een 2 sans opening.
In aanmerking komen alleen evenwichtige handen van 20 of meer punten.

Dus ook na 2c-2d-2sans (23-24) en na 2d-2h-2sans (25+) speel je Niemeijer.

Niemeijer speel je niet na een 1 sans opening, omdat je dan op 2 niveau moet kunnen afstoppen.
Basisprincipe bij dit complex is om zo mogelijk de sterke hand te laten spelen.

Antwoorden op 2 sans (met 20-22 punten)
Noord heeft een van de volgende verdelingen:
Evenwichtig 4333, 4432, 5332
Minder evenwichtig een 6322 (Alleen met een zeer slechte zeskaart laag,) 5422 of een 4441/5431 (Met een singleton laag is dat relatief ongevaarlijk Met een hoge singleton loop je het gevaar in een 5-1 fit te belanden na een transfer gevolgd door een pas)

NoordZuid
2 sans???

Opties voor zuid:

3c Niemeijer vraagt naar de hoge kleuren.
  • Handen zonder een vierkaart hoog
    • Handen waarmee je in 3 sans wilt zitten (Zuid kan niet direct 3 sans bieden dat belooft een 5-4 hoog zie hierbeneden, na het antwoord van noord biedje 3 sans)
    • Handen waarmee je naar de lage kleuren wilt vragen
    • Handen waarmee je kwantitatief wilt bieden (door eerst 3 klaver en dan 4 sans te bieden)
  • Handen met een vierkaart hoog
3Klik voor een voorbeeld hand transfer naar harten, eventueel een tweede kleur
3Klik voor een voorbeeld hand transfer naar schoppen, eventueel een tweede kleur
3Klik voor een voorbeeld hand transfer naar klaver sleminteresse, eenkleurenspel partner wijst af met 3 sans
3 sans 5 kaart s en 4 kaart h maximaal de manche - partner kiest. Met een sterkere 5-4 schoppen harten bied je 4 sans dat is forcing
4Klik voor een voorbeeld handtransfer naar ruiten sleminteresse, eenkleurenspel partner wijst af met 4 sans
4Klik voor een voorbeeld hand transfer naar harten sleminteresse, eenkleurenspel
4Klik voor een voorbeeld hand transfer naar schoppen sleminteresse, eenkleurenspel.
4sazen vragen: RKC
4 sans 5 kaart s en 4 kaart h Forcing! (Zuid kan niet 3 sans bieden, dat is non-forcing)
5 sanskwantitatief poging voor groot slem. Met een minimum dus 20 punten zwaai je af en bied je 6 sans. Met 21 punten beslis je op basis van je controles en je verdeling.Met een maximum dus 22 punten geef je je azen aan.>biedt zes of geef je azen aan met een maximum